maí 11, 2004

GUÐ MINN GÓÐUR!!!

Hef ég fundið einn mesta trúð og niðurrifssegg samtímans á netinu. Var í að fletta upp á leit.is og fann þennan hrylling.

Svo virðist sem að einhver andlegur öryrki og hreppafífl hafi haslað sér völl á netinu sem formaður aðdáendaklúbbs Björns Bjarnasonar ("Pabbi hans var brenndur inni af kommúnistunum!") og talsmaður frelsis á Íslandi. Maðurinn bloggar í gríð og erg og stelur efni og fréttum af netinu og gerir að sínum. Öll umfjöllun þessa mans einkennist af reynsluleysi og vanþekkingu, slæmri menntun, þröngsýni, heimsku, dómgreindarleysi, smekkleysi og vöntun á almennri þekkingu borgarans. Einnig ber á mannfjandsamlegum pistlum um samfélagið allt.

Þessi maður heldur úti léninu http://stebbifr.com og bloggsíðunni http://stebbifr.blogspot.com

Lítið á ef þið þorið

maí 10, 2004

Hér fer á eftir hugleiðing Sérans um skólagjöld, breytt útgáfa birtist á miðvikudag í aukablaði sem dreift verður með Fréttablaðinu.

..::Stóra aðförin að velferðarkerfinu::..
Markaðsöflin halda áfram skipulagðri atlögu að velferðarkerfinu sem er grunvöllurinn að hinu fagra mannlífi sem umlykur okkur og er skilyrði fyrir tiltrú fólks á stjórnvöld. Skattpeningar landsmanna undafarinn mannsaldur hafa verið nýttir til að byggja upp samfélag sem er dáð um víða veröld og álitið vera líkan af besta samfélagi sem mögulegt er að búa í. En svo verður ekki lengi ef samneyslan leggst af og hluti af því er að tekin verða upp skólagjöld við Háskóla Íslands.

Heilbrigð samkeppni eða firra?
Krafa er að kennsla, aðbúnaður og fleiri vandamál sem standi að stofnunni verði aðeins leyst með skólagjöldum. Rökin fyrir því eru margvísleg, meðal annars það að “leyfa” nemendum að taka þátt í kostnaði við nám sitt sökum þess að kostnaðurinn við rekstur ríkisháskóla komi niður á skattgreiðendum. Einnig að heilbrigð samkeppni hafi myndast á háskólamarkaðnum og til að jafna samkeppnisaðstöðuna þurfi allir að innheimta skólagjöld. Hver er yfirlýstur tilgangur markaðsaflanna í skólamálum? Ef tekin er saman umræða síðustu kjörtímabila er tilgangurinn: 1. Taka upp skólagjöld á öllu háskólastiginu 2. Leggja af LÍN og afhenda bönkum í einkaeigu fjármögnun háskólanáms 3. Koma framhaldsskólum yfir til sveitarfélaga 4. Einkavæða skóla í ríkustu sveitarfélögunum.

Hvað er háskóli?
Athugum eitt áður en lengra er haldið, nefnilega nafngiftir framhaldsnáms. Allir skólar sem krefjast stúdentsprófs geta ekki talist háskólar samkvæmt hinni Norður-Evrópsku skilgreiningu. HÍ er rannsóknarháskóli af bestu gerð og getur því einn skóla á Íslandi fyrir utan Kennaraháskóla Íslands og Háskólann á Akureyri kallast Háskóli (Universitatis). Aðrir skólar halda ekki úti skipulögðum rannsóknum og eru því kollegium, þ.e. stofnanir sem mennta fólk til háskólagráðu en standa ekki straum af rannsóknum. Þannig stofnanir eru alþekktar í Evrópu og ættu því ekki að vera ný tíðindi hér norður á Íslandi. Stuttir námsgjaldaskólar á sérvöldum sviðum verða því aldrei háskólar. Þarna kristallast til dæmis munurinn á lagadeildum Háskóla Íslands annarsvegar og Háskólans í Reykjavík hinsvegar.

Hvað verður um skattinn?
Rökin fyrir upptöku skólagjalda eru margvísleg, staða HÍ í samkeppninni við hina nýju háskóla er algeng tugga. Hver heldur í alvörunni að skólagjöld færi HÍ auknar tekjur? Markaðsöflin munu um leið og skólagjöldin verða leyfð minnka framlag sitt úr samneyslunni sem því nemur og allt stendur aftur á byrjunarreit. Síðan er það hin títtnefnda kostnaðarvitund hins almenna háskólanema. Algengt orðasamband sem oft heyrist. Þeir sem á þetta minnast hafa víst gleymt nokkrum grunnatriðum íslensks þjóðlífs. Við búum nefnilega í samfélagi þar sem fólk greiðir skatta og þriðja leiðin svokallaða hefur verið höfð að leiðarljósi. Reyndar fær fólk það stundum á tilfinninguna að skattar séu aðeins notaðir til að greiða niður erlendar skuldir Landsvirkjunar en þeir eru reyndar notaðir í margt fleira. Reyndar eru skattarnir okkur svo mikilvægir að ef þegnarnir greiða ekki skattana sína endar þeirra saga með dómi og fangelsisvist eins og dæmin sanna. Mönnum er er harðlega refsað fyrir að greiða ekki í samneysluna. Menntakerfið er fyrirframgreitt því við skattgreiðendur höfum borgað fyrir menntun okkar nú þegar. Það er ekkert eðlilegt við það að stúdentar greiði fyrir nám sitt og það er í hæsta máta óeðlilegt miðað við það samfélag sem Ísland er í dag. Samfélag sem markvisst hefur verið byggt upp síðusta mannsaldur af foreldrum okkar allra og forfeðrum og samfélag sem við erum öfunduð af.

Menntun er sama og lýðræði
Annað sem nefnt hefur verið í samhengi við upptöku skólagjalda er að ábati nemendanna sé vissulega þeirra. Vissulega er það rétt en hvað varð um ábata þjóðfélagsins alls? Menntun í lýðræðisþjóðfélögum er nausynleg til að slík fyrirbæri virki. Því er almenn sátt um að mennta skuli sem flesta í slíkum þjóðfélögum – og sem allra lengst. Háskólamenntun getur kannski verið skilgreind af sumum sem ábati fyrir einstaklinginn eingöngu ef þeir líta í launaumslagið, eða hvað? Síðast þegar ég vissi var MA nám í íslensku bókmenntum eða B.ed gráða til kennsluréttinda ekki ábatasömustu störfin. Hitt er þó algillt viðmið að háskólafólk kemur að jafnaði seint út á vinnumarkaðinn

Að lokum er rétt að skora á stjórnmálaflokkana að segja hug sinn ekki fyrr en stefna er mótuð. Það er ekki viðunandi að stjórnvöld ljái máls á skólagjöldum fyrr en dæmið hefur verið hugsað til enda. Best væri að fyrir næstu kosningar hafi allir flokkar mótað stefnu svo að innheimta skólagjalda í ríkisháskólana geta verið stærsta kosningamálið.

..::Skólagjöld í HÍ::..
Nú er svo komið að forustumenn Háskóli Íslands eru að bresta undan álagi skólagjaldahreyfingarinnar því að í dag verður tekið fyrir á Háskólafundi hvort leggja eigi inn formlega ósk til menntamálaráðherra hvort hún vilji beita sér fyrir því að heimila Háskóla Íslands að taka upp skólagjöld. Háskóli Íslands er stór stofnun, því verður ekki neitað. Yfir 8000 nemendur, hundruðir lektora og prófessora og meira en þúsund aðjunktar starfa þar undir sama þaki. Samt er þetta ein af fáum ríkisstofnunum á Íslandi sem ekki hefur gengist undir stjórnsýsluúttekt. Ekki hefur verið kannað í þaula hvernig peningum stofnunarinnar er varið. Krafan er um meira fé til reksturs er hávær og eðlilegt að verða við henni – eða hvað? Ef við ættum nú að beita aðferðum frjálshyggjumanna, menntuðum í fyrirtækjarekstri til að rétta við hallann, mundum við fyrst vilja sjá í hvað rekstarfé skólans fer og koma með tillögur til aðhalds áður en farið er að sækja um yfirdrátt til að losa um ársreikningana fram að næsta aðalfundi. En það hefur ekki verið gert, þvert á móti. Mín skoðun er sú að útlátin leynist í skúmaskotum byggingarinnar sjálfrar. Hallinn hlýtur að leynist djúpt í kústaskápum bygginganefnda eða í launaumslögum fjölda millistjórnenda sem enginn veit í raun og veru hvað gerir.
Athugum eitt nú í byrjun, nafgiftir framhaldsnáms. Allir skólar sem krefjast stúdentsprófs geta ekki talist háskólar samkvæmt hinni Norður-Evrópsku skilgreiningu. HÍ er rannsóknarháskóli af bestu gerð og getur því einn skóla á Íslandi fyrir utan Kennaraháskóla Íslands kallast Háskóli (University). Aðrir skólar halda ekki út rannsóknum og eru því kollegium, þ.e. stofnanir sem mennta fólk til háskólagráðu en standa ekki straum af rannsóknum. Þannig stofnanir eru alþektar í Evrópu og ættu því ekki að vera ný tíðindi hér norðu á Íslandi.
Rökin fyrir upptöku skólagjalda eru margvísleg, staða HÍ í samkeppninni við hina nýju háskóla er algeng tugga. Hver heldur í alvörunni að skólagjöld færi HÍ auknar tekjur? Hægri stjórnin mun um leið og skólagjöldin verða leyfð minnka framlag sitt úr samneyslunni sem því nemur og allt stendur aftur á byrjunarreit. Síðan er það hin títtnefnda kostnaðarvitund hins almenna háskólanema. Algengt orðasamband sem oft heyrist. Þeir sem á þetta minnast hafa víst gleymt nokkrum grunnatriðum íslensks þjóðlífs. Við búum nefnilega í samfélagi þar sem fólk greiðir skatta og þriðja leiðin svokallaða hefur verið höfð að leiðarljósi. Stundum fær fólk það á tilfinninguna að skatta séu aðeins notaðir til að greiða niður erlendar skuldir Landsvirkjunar. Þeir eru reyndar notaðir í margt fleira. Reyndar eru skattarnir samfélaginu svo mikilvægir að ef þegnarnir greiða ekki skattana sína endar þeirra saga með dómi og fangelsisvist eins og dæmin sanna. Mönnum er refsað fyrir að greiða ekki í samneysluna. Menntakerfið er fyrirframgreitt því við skattgreiðendur höfum borgað fyrir menntun okkar nú þegar. Það er ekkert eðlilegt við það að stúdentar greiði fyrir nám sitt og það er í hæsta máta óeðlilegt miðað við það samfélag sem Ísland er í dag. Samfélag sem markvisst hefur verið byggt upp síðustu 50 árin af foreldrum okkar allra og forfeðrum þeirra og við erum öfunduð af.
Annað sem nefnt hefur verið í samhengi við upptöku skólagjalda er að ábati nemendanna sé vissulega þeirra. Vissulega er það rétt en hvað varð um ábata þjóðfélagsins alls? Menntun í lýræðisþjóðfélögum er nausynleg til að slík fyrirbæri virki. Því er almenn sátt um að mennta skuli sem flesta í slíkum þjóðfélögum – og sem allra lengst. Háskólamenntun getur kannski verið skilgreind af sumum sem ábati fyrir einstaklinginn eingöngu ef þeir líta í launaumslagið, eða hvað? Síðast þegar ég vissi var MA nám í íslensku bókmenntum eða B.ed gráða til kennsluréttinda ekki ábatasömustu atvinnuvegirnir.